CÔNG TY TNHH NHỰA HK

 Điện thoại: 0914 218 436
 Email: nhuahk@gmail.com