Pallet cốc đen

KT : 1200X1000X145
Tải trọng động 500 kg
Tải trọng tĩnh 1500 kg
Trọng lượng 7kg

Danh mục:

0914218436