Pallet cốc xanh HDPE

KT : 1200X1000X145
Tải trọng động 700 kg
Tải trọng tĩnh 2000 kg
Trọng lượng 7kg

0914218436