Pallet MPL08NT Xanh – HDPE

KT : 1200X1000X145
Tải trọng động 800 kg
Tải trọng tĩnh 2700 kg
Trọng lượng 10kg±0,2

Danh mục:

0914218436