Pallet MPL08T Đen

KT : 1200X1000X145
Tải trọng động 600 kg
Tải trọng tĩnh 2000 kg
Trọng lượng 10kg±0,2

Danh mục:

0914218436