Pallet MPL11 Đen

KT : 1200X1000X150
Tải trọng động 800 kg
Tải trọng tĩnh 3200 kg
Trọng lượng 14.4kg±0,4

Danh mục:

0914218436