Pallet MPL11T Xanh

KT : 1200X1000X150
Tải trọng động 1000 kg
Tải trọng tĩnh 3500 kg
Trọng lượng 14.4kg±0,4

Danh mục:

0914218436